• Snelle bezorging
  • Gratis verzending vanaf €50.-
  • Altijd een winkel in de buurt

Privacy policy

Privacy Policy
Coöperatie Linolux U.A. respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden alleen door Coöperatie Linolux U.A. en de Linoluxwinkel gebruikt voor: 

- de uitvoering van de overeenkomst door de Linoluxwinkel; 
- het bijhouden van de bestelhistorie door Coöperatie Linolux U.A., zodat aanbiedingen nog beter afgestemd kunnen worden op de wensen en behoefte van onze klanten; 
- het per nieuwsbrief door Coöperatie Linolux U.A. toesturen van informatie over nieuwe trends, aanbiedingen en producten van Linolux die voor u interessant zouden kunnen zijn, als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. 

Op de website van Linolux wordt gebruik gemaakt van cookies. Het doel hiervan is het vergemakkelijken van het gebruik van de website en het verzamelen van statistische gegevens die niet tot personen herleidbaar zijn. 
Coöperatie Linolux U.A. zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. 
Coöperatie Linolux U.A. zal uw persoonsgegevens niet aan derden (behalve aan de winkels van Linolux) verstrekken, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

Voor meer informatie over onze cookie policy klik hier!

Als u de nieuwsbrief van Linolux niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via www.linolux.nl of u afmelden door de afmeld link aan te klikken in de nieuwsbrief die u heeft ontvangen. 

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Coöperatie Linolux U.A. over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per email contact opnemen met Coöperatie Linolux U.A. via webwinkel@linolux.nl. Coöperatie Linolux U.A. zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen. Coöperatie Linolux U.A. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Coöperatie Linolux U.A.. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.