Privacy & cookie policy

Coöperatie Linolux U.A. Coöperatie Linolux U.A., gevestigd aan Klaphekweg 32B 6713 HN EDE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.linolux.nl/contact Klaphekweg 32B 6713 HN EDE

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coöperatie Linolux U.A. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam - Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webwinkel@linolux.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coöperatie Linolux U.A. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: :

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Coöperatie Linolux U.A. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Coöperatie Linolux U.A. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Coöperatie Linolux U.A. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coöperatie Linolux U.A.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coöperatie Linolux U.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coöperatie Linolux U.A. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coöperatie Linolux U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Coöperatie Linolux U.A. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Coöperatie Linolux U.A. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

In de onderstaande tabel staat een lijst van de cookies die wij verzamelen en welke informatie daarin wordt opgeslagen

COOKIE naam COOKIE Omschrijving
CART De associatie met jouw winkelwagen.
CATEGORY_INFO Hiermee kunnen pagina's sneller worden weergegeven .
COMPARE De items die je in de lijst Producten vergelijken hebt toegevoegd.
CUSTOMER Een versleutelde versie van uw klant-ID.
CUSTOMER_AUTH Een indicator als je bent aangemeld bij de winkel.
CUSTOMER_INFO Een versleutelde versie van de klantengroep waartoe je behoort.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Slaat je klantsegment-ID op
EXTERNAL_NO_CACHE Een indicator die aangeeft of caching aan of uit staat.
FRONTEND Je sessie-ID op de server.
GUEST-VIEW Staat gasten toe om hun bestellingen te bewerken.
LAST_CATEGORY De laatste categorie die je hebt bezocht.
LAST_PRODUCT Het laatste product waar je naar hebt gekeken.
NEWMESSAGE Geeft aan of er een nieuw bericht is ontvangen.
NO_CACHE Geeft aan of het gebruik van cache is toegestaan.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over je winkelwagen en kijkgeschiedenis als je de site hebt gevraagd.
RECENTLYCOMPARED De items die je onlangs hebt vergeleken.
STF Informatie over producten die je naar vrienden hebt gemaild.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een klant cookies heeft geautoriseerd.
VIEWED_PRODUCT_IDS De producten waar je onlangs naar hebt gekeken.
WISHLIST Een versleutelde lijst met producten die aan uw verlanglijst zijn toegevoegd .
WISHLIST_CNT Het aantal items op je verlanglijstje .

Op deze website worden mogelijk ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coöperatie Linolux U.A. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar webwinkel@linolux.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Coöperatie Linolux U.A. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coöperatie Linolux U.A. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via webwinkel@linolux.nl

Een vraag over onze privacy en/of cookie policy?

Neem contact met ons op

Copyright © 2022 Coöperatie Linolux U.A. Alle rechten voorbehouden.